Charakteristické rysy :

    JEDNOU POJISTNOU SMLOUVOU vám sjednáme komplexní pojištění Vašeho vozidla

    MŮŽETE SI VŠAK VYBRAT pouze jedno z hlavních pojištění (havarijní pojištění vozidla nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) a doplňková pojištění dle Vašeho výběru

    ROZŠÍŘENÍ HLAVNÍHO POJIŠTĚNÍ je možné o doplňková pojištění: odcizení vozidla nebo jeho části, poškození čelního skla, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění zavazadel, pojištění nákladů na půjčovné náhradního vozidla, nadstandardní asistenční služby, viz dále.

    KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ MOBILITY KRYJE škody způsobené provozem Vašeho vozidla, škody způsobené na Vašem vozidle v důsledku havárie, ale i živelní události, jako je: požár, výbuch, blesk, záplava, povodeň, pád stromů, stožárů a nejrůznějších předmětů nebo jednáním neznámého pachatele – vandalismem. Samozřejmě je kryto i odcizení vozidla, poškození nebo odcizení Vašich zavazadel a věcí osobní potřeby či poškození čelního skla vozidla např, kamenem odhozeným kolem jiného vozidla. Dále pojištění zahrnuje možnost čerpání asistenčních služeb v případě nepojízdnosti Vašeho vozidla a to i při poruše vozu.

Výhody pojištění:

    nonstop asistenční služby a to i v zahraničí na tel. lince v českém jazyce zajišťující příjezd silniční služby k zpojízdnění vozidla a v zahraničí navíc zajištění právních a administrativních informací, tlumočení a překladů, nebo právní asistenci po nehodě a to vše bez příplatku.

    bonus na pojistném pro další rok pojištění, za každý rok, ve kterém nezaviníte dopravní nehodu a to i na základě potvrzení od Vaší předchozí pojišťovny.

    snižování pojistné částky – pojistného, kdy Vám automaticky každý rok progresivně snižujeme pojistnou částku až do 6 let stáří vozidla. Základ pro výpočet pojistného se Vám tím snižuje, ale v případě nehody hradíme nadále cenu nových dílů!

    cenové zvýhodnění za věrnost (za další pojištění u ČSOB Pojišťovny) a za kvalitní zabezpečení Vašeho vozu proti odcizení

    možnost volby rozsahu pojištění (Standard nebo Dominant), výše spoluúčasti na pojistném plnění a způsobu nebo četnosti placení pojistného

    platnost pojištění v celé Evropě a to standardně bez příplatku

 
 

Havarijní pojištění vozidla - KASKO
 Pojištění vozidla pro případ jeho poškození nebo zničení střetem, pádem, nárazem = havárií, požárem, výbuchem, bleskem, krupobitím, vichřicí, záplavou, povodní, pádem stromů, stožárů a jakýchkoli věcí  = živelní událostí nebo zásahem cizí osoby = vandalismem.

     

Vedlejší pojištění :

    Pojištění odcizení vozidla
Pojištění pro případ odcizení vozidla nebo jeho části krádeží nebo loupežným přepadením.

    Pojištění čelního skla vozidla
Pojištění čelního skla vozidla pro případ jeho náhlého poškození jakoukoli nahodilou událostí.

    Pojištění přepravovaných osob
Pojištění osob přepravovaných ve vozidle pro případ trvalých následků úrazu, smrti v následku úrazu a pro případ léčení úrazu - denní odškodné, v důsledku dopravní nehody nebo pádu jakýchkoli předmětů na vozidlo.

    Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
Pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby přepravovaných v pojištěném vozidle v rozsahu kasko pojištění (havárie, živelní události, vandalismus) a dále pro případ jejich odcizení krádeží nebo loupežným přepadením.

    Pojištění nákladů na půjčovné
Pojištění pro případ vynaložení nákladů na zapůjčení náhradního vozidla, byl-li pojištěný osobní automobil poškozen při dopravní nehodě vyšetřované policií.

    Pojištění asistenčních služeb NADSTANDARD
Jedná se především o zvýšení limitů úhrady asistenčních služeb poskytovaných k hlavnímu pojištění a dále jejich rozšíření o další služby jako je např. předcestovní asistence poskytující turistické a cestovní informace.

         

powered by supervht

 Počítače