Charakteristické rysy Pojištění DOMUS:

    v jedné pojistné smlouvě sjednáme pojištění vašeho movitého i nemovitého majetku

    pojistíme Vaši domácnost, dům, byt (trvale obydlené i rekreační), garáž, bazén, drobné stavby jako jsou altány, skleníky a zahradní domky, oplocení a další stavby

    pojistíme i cenné věci, starožitnosti, jízdní kola, věci určené k podnikání, stroje, strojní a elektronická zařízení a elektromotory s příkonem nad 3 kW

    ve stejné pojistné smlouvě můžete sjednat různé druhy pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života, z držby nemovitosti nebo z držby zvířat

    vybrané věci ( invalidní vozíky, stroje, strojní a elektronická zařízení, elektromotory s příkonem nad 3 kW ) lze pojistit i na tzv. technická rizika, tj. vada materiálu nebo výrobní vada, chyba konstrukce, přetlak, podtlak, zkrat, přepětí, indukce

    lze pojistit Vašeho domácího miláčka (např. psa, kočku, želvu) pro případ utracení nebo úhynu nebo nákladů na jeho léčení

    pro zdravotně postižené občany nabízíme pojištění invalidního vozíku

    součástí pojištění budovy pro bydlení, bytu a domácnosti je pojištění asistenčních služeb, tzv. Home Assistance.

Kdy Vám pojištění DOMUS pomůže?

     dojde-li k živelní událostí jako je např. požár, výbuch, blesk, záplava, povodeň, pád stromů, stožárů a nejrůznějších předmětů

    budete-li vykradeni nebo dojde k poškození nebo zničení Vašeho majetku vandalem

    pokud dojde k poškození nebo zničení věcí únikem vody z vodovodního nebo kanalizačního potrubí

    při řešení havarijních situací ve Vaší domácnosti, kdy vše potřebné zajistí asistenční služba ( např. ztráta klíčů, náhradní ubytování členů domácnosti, pokud je po škodní události domácnost neobyvatelná, dozor nad bytem, vybírání poštovní schránky a péče o domácí zvířata v případě náhlé hospitalizace pojištěného, opatrování dětí a seniorů v případě vycestování pojištěného ).

 
Další produkty pojištění možné sjednat i samostatně :

    Budova pro bydlení nebo byt

    Domácnost

    Dražší věci

    Jízdní kola

    Garáž

    Vedlejší budova / stavba

    Podzemní nádrž / bazén

    Čistírna odpadních vod

    Studna

 

    Oplocení

    Komunikace

    Elektromotory s příkonem nad 3 kW

    Stroje, strojní a elektronická zařízení

    Věci sloužící k podnikatelské činnosti

    Zvířata

    Vozík pro tělesně postižené

    Úrazové pojištění

     
               
   

       
             

powered by supervht

 Počítače