Pokud je chcete do budoucna zajistit, nabízíme Vám nové životní pojištění Čtyřlístek určené dětem a rodičům. Tento nový typ rodinného pojištění představuje komplexní pojistnou ochranu nejen pro dítě, ale i pro ty, kteří o něj pečují. Čtyřlístek je velmi variabilní a umožňuje sjednat si pojištění tak, aby vyhovovalo Vám i Vašemu dítěti, a to jak rozsahem pojistného krytí, tak finančně.

Získáte následující výhody:

  na konci pojištění vyplatíme dítěti sjednanou pojistnou částku zvýšenou o podíly na zisku

  máte možnost zvolit si takovou výši pojistné částky, která bude nejvíce vyhovovat potřebám dítěte a Vašim finančním poměrům

  pojistné můžete hradit již od 300 Kč měsíčně, a to složenkou nebo z účtu a s různou četností podle toho, co je pro Vás nejvýhodnější

  pojišťovna za Vás přebírá povinnost platit pojistné v případě, že by u jednoho nebo obou dospělých pojištěných nastala plná invalidita nebo smrt, a dokonce i v případě, že by některý z dospělých pojištěných onemocněl vážnou chorobou; pojišťovna i v těchto případech garantuje Vašemu dítěti výplatu sjednané pojistné částky na konci pojištění

  umožníme Vám výhodně zhodnotit volné finanční prostředky formou zaplacení mimořádného pojistného kdykoliv v průběhu pojištění

  mnoho dalších výhod

         
 
 Vedlejší úrazové pojištění dítěte zahrnuje automaticky nejširší pojistné krytí - to znamená, že dítě je pojištěno pro případ trvalých následků úrazu již od 1 % poškození těla s progresivním plněním až ze čtyřnásobku sjednané pojistné částky, pro případ smrti následkem úrazu a pro případ léčení úrazu s výplatou denního odškodného již od 15. dne tohoto léčení.
Měsíční pojistné za úrazové pojištění dítěte se pohybuje od 25 Kč do 100 Kč podle Vámi zvolené výše pojistných částek.
       
 
 Vedlejší úrazové pojištění dospělých Vám umožňuje zvolit si výši pojistných částek, limit plnění za trvalé následky úrazu od 1 % nebo od 10 %, progresivní plnění v případě trvalých následků úrazu a denní odškodné od 15. nebo 29. dne léčení úrazu.
       
               

Hlavními principy pojištění Čtyřlístek jsou:

    SPOŘENÍ pro vstup do života

    OCHRANA pro případ vážných životních situací v rodině

   

         
             

powered by supervht

Počítače