V dnešní době je zcela běžné, že si vezmete úvěr, ať už na koupi nového bytu nebo zaplacení zahraniční dovolené. Co se však stane s Vaším úvěrem v situaci, kdy už nebudete schopni ho splácet? Je velmi nepříjemné, když životní problémy provázejí i problémy finanční. Proto Vám nabízíme rizikové životní pojištění Garant. Uvažujete-li o půjčce nebo úvěru, toto pojištění Vám dá jistotu, že Vaši blízcí nepřijdou v obtížné situaci o existenční zázemí a budou si moci zachovat i nadále svůj životní standard.

 

Máte čtyři možnosti:

    pojištění pro případ smrti nebo vážné choroby s pevnou pojistnou částkou za běžně placené pojistné

    pojištění pro případ smrti s pevnou pojistnou částkou za běžně placené pojistné

    pojištění pro případ smrti s pevnou pojistnou částkou za jednorázové pojistné

    pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou za jednorázové pojistné

Získáte následující výhody:

    kvalitní pojištění jakéhokoliv závazku

    možnost zabezpečit se pro případ onemocnění některou z vážných chorob - infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, rakovina, nezhoubný nádor mozku, selhání ledvin, slepota, hluchota, infekce virem HIV v důsledku krevní transfúze, zařazení na čekací listinu pro transplantaci orgánů nebo podstoupení operace věnčitých tepen ( bypass )

    nebudete mít problém, pokud si chcete sjednat pojistnou částku ve stejné výši jako je Váš úvěr (částka volitelná po 10 tis. Kč)

    zajistíme Vám úvěry s nejrůznější dobou trvání - délka pojištění je volitelná v rozmezí 5 až 30 let

    můžete si vybrat z pravidelně nebo jednorázově placených variant pojištění

    u běžně placených variant pojištění je automaticky zahrnuto tzv. zproštění od placení pojistného - v případě plné invalidity pojištěného budete zbaveni povinnosti platit pojistné

    cena za rizikové životní pojištění je nižší než u kapitálového životního pojištění

 

 Svoji ochranu proti nepříznivým životním situacím můžete rozšířit sjednáním vedlejšího úrazového pojištění, které se vztahuje na smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu. Volitelně si můžete sjednat denní odškodné, takže Vám bude vyplacena denní dávka při léčení úrazu delším než 15 nebo 29 dní. Trvalé následky úrazu je možné pojistit s progresivním plněním. Pojistnou částku si můžete zvolit od 200 tis. Kč až do 1 mil. Kč. Navíc je vedlejší úrazové pojištění levnější než samostatné úrazové pojištění sjednané za stejných podmínek.

     
   

       
           

powered by supervht

Počítače