Životní pojištění Kvarteto vyniká komplexností a vysokou kvalitou pojistné ochrany, kterou spojuje s moderními trendy bezpečného a výnosného investování peněz. Jednou pojistnou smlouvou jste pojištěni pro případ dožití, smrti, vážné choroby a plné invalidity.

Životní pojištění Kvarteto je špičkou v nabídce pojistných produktů. Poskytuje velmi kvalitní a širokou pojistnou ochranu za příznivou cenu.

Získáte tyto výhody :

    v případě dožití, smrti nebo vážné choroby vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku a přiznaný podíl na zisku

    pojištění vážných chorob kryje široký okruh nemocí - infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu, rakovinu, nezhoubný nádor mozku, selhání ledvin, slepotu, hluchotu, infekci virem HIV krevní transfúzí, zařazení na čekací listinu pro transplantaci orgánů nebo podstoupení operace věnčitých tepen (bypass)

    v případě plné invalidity budete zbaveni povinnosti platit pojistné

    výši pojistné částky si můžete zvolit podle individuálních potřeb již od 80 tis. Kč

    pojistná částka je jedna a je shodná pro případ dožití nebo smrti nebo vážné choroby

    četnost placení pojistného, délku pojistné doby a případné vedlejší pojištění si vyberete podle toho, co Vám nejvíce vyhovuje

    kdykoliv můžete do pojištění jako mimořádné pojistné investovat volné finanční prostředky, které Vám bude pojišťovna zhodnocovat

    kdykoliv máte možnost vybrat si mimořádné pojistné zpět, včetně připsaného zhodnocení

    při splnění zákonných podmínek můžete pojištění využít pro daňové úlevy

 

     
       

powered by supervht

Počítače