Životní pojištění SPEKTRUM je velmi moderní produkt, jehož hlavní výhodou je variabilita. Umožňuje Vám sjednat si pojištění tak, aby odpovídalo Vaší aktuální životní situaci. Zároveň si můžete toto pojištění přizpůsobit svým nově vzniklým potřebám i během doby jeho trvání.

Životní pojištění SPEKTRUM v sobě spojuje pojištění závažných životních rizik s výhodným spořením. Mělo by se tak stát samozřejmou součástí života každého z nás. Životní pojištění SPEKTRUM Vám nabízíme i v jednorázově placené variantě SPEKTRUM J.

 

Životní pojištění SPEKTRUM ČSOB Pojišťovny Vám přináší:
 

    zajištění Vás i Vašich blízkých

    moderní a flexibilní pojištění

    pojištění všech závažných životních rizik

    možnost kdykoli si pojištění přizpůsobit své aktuální životní situaci

    možnost vkládat či vybírat uspořené peníze

    úsporu díky daňovým odpočtům

    možnost dočasného přerušení placení pojištění z důvodu nenadálé situace (např. při ztrátě zaměstnání)

    a mnoho dalších výhod.

Proti čemu Vás Spektrum ochrání?

    pojištění pro případ smrti nebo vážných chorob

    hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu

    hospitalizace následkem úrazu

    pojištění pro případ vážné choroby

    pojištění pro případ plné invalidity následkem nemoci nebo úrazu

    pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu

    pojištění pro případ smrti následkem úrazu

    pojištění pro případ trvalých následků úrazu

    pojištění pro případ léčení úrazu (denní odškodné)

 

Jak mohu SPEKTRUM platit?

Pojistné za pojištění SPEKTRUM můžete platit v takové výši a v takových intervalech, které Vám budou nejvíce vyhovovat, a to měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

 

     
       

powered by supervht

Počítače