Pojištění se sjednává pro případ zákonem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

ČSOB Pojišťovna nabízí povinné ručení ve dvou variantách odlišujících se rozsahem pojistného plnění pro škody na zdraví i pro škody na věcech a ušlém zisku:

    Standard s limitem pojistného plnění 44 miliony korun pro škodu na zdraví a 24 miliony korun pro škody na věcech a ušlém zisku

    Dominant s limitem pojistného plnění 60 milionů korun jak pro škodu na zdraví, tak pro škody na věcech a ušlém zisku.

 

Novinky ČSOB Pojišťovny v povinném ručení pro rok 2007:

    Sleva na pojistném 10 % pro majitele vozidel z 37 okresů ČR s nižší nehodovostí

    Sleva na pojistném 20 % pro provozovatele vozidel starších 10 let (v ČR jich je přes 2,2 milionu).

    Sleva 3 % za roční způsob placení pojistného.

    Sleva 5 % za sjednání jiného pojištění u ČSOB Pojišťovny.

    Souhrnná sleva až 38 % za místo bydliště, stáří vozidla, způsob placení a sjednání jiného pojištění.

    Bonus až 30 % za bezeškodný průběh.

 

Další výhody povinného ručení u ČSOB Pojišťovny:

    rozšířená asistenční služba ČSOB Pojišťovna Assistance

    zdarma úrazové pojištění řidiče (viníka nehody)

    zdarma pojištění škod na věcech, které měl na sobě nebo u sebe řidič (viník nehody), jeho manžel či druh a osoby příbuzné v řadě přímé

    placení pojistného ve splátkách – pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně (minimální výše splátky 500 Kč) bez navýšení pojistného

    přejímáme bezeškodní dobu u jiného pojistitele pro stanovení bonusu

   

K povinnému ručení je možné sjednat doplňkové pojištění čelního skla vozidla pro případ jeho poškození nebo zničení, ke kterému dojde samostatně. Klient si může vybrat ze tří variant pojištění podle výše pojistné částky, která odpovídá ceně čelního skla jeho vozidla. V případě pojistné události nemá škoda vliv na bonus / malus.

       
 
Druh vozidla Roční sazba s bonusem 30%
za bezeškodní průběh
Osobní do 1.000 ccm včetně 2.332,- Kč 1.656,- Kč
Osobní 1.000 až 1.350 ccm včetně 2.860,- Kč 2.023,- Kč
Osobní 1.350 až 1.850 ccm včetně 4.184,- Kč 2.950,- Kč
Osobní 1.850 až 2.500 ccm včetně 6.346,- Kč 4.463,- Kč
Osobní nad 2.500 ccm 9.146,- Kč 6.423,- Kč
     
Nákladní do 3.500 kg včetně 7.554,- Kč 5.309,- Kč
Nákladní od 3.500 kg do 12.000 kg včetně 12.702,- Kč 8.897,- Kč
Nákladní nad 12.000 kg 17.898,- Kč 12.534,- Kč
     
     

         
               

powered by supervht

Počítače